Kurnaz Kızıl Tüy’ün Masalı

Bir zamanlar kurnazlığı ile övünen bir tilki varmış. Bu tilkinin adı Kızıl Tüy’müş. Kızıl Tüy bütün hayvanları kandırırmış. Orman sakinleri artık bu […]

Sincap Ailesinin Masalı

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde yemyeşil bir ormanda sevimli bir sincap ailesi yaşarmış. Sincap ailesi dört kişiymiş. […]